Kapláni

Mgr. Marcel Tarda

Narodil sa 16.08.1973 v Levoči.
Na kňaza bol vysvätený 20. 6. 1998 v Spišskej Kapitule.

1998 – 2001 – kaplán v Nižnej na Orave.
1. 12. 2001 – 1.7.2002 – kaplán v Kežmarku.
2002 – 2004 – kaplán v Ľubici.
2004 – 2007 – kaplán v Švošove.
2007 – 2015 – kaplán v Ľubici.
Od 1. mája 2015 – pôsobí ako kaplán v Kežmarku.

Mgr. Šimon Bocko

Narodil sa 25.09.1989.
Pochádza z Valaskej Dubovej.
Za kaplána v Kežmarku bol menovaný po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 15. júna 2019.

Mgr. Jozef Kudlačák

Narodil sa 23.05.1995.
Pochádza z Tvrdošína.
Za kaplána v Kežmarku bol menovaný po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 19. júna 2021.

Mgr. Andrej Ondrejka

Narodil sa 25.06.1990.Narodil sa 09. 05. 1994.
Pochádza z Liptovských Sliačov.
Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 2019.

2019 – 2022 – kaplán v Dolnom Kubíne
od 4. júla 2022 – kaplán v Kežmarku