Farské oznamy

(farské oznamy sú súčasťou priloženého farského listu – 2. a 3. strana)