Farár a dekan

ThLic. Martin Majda, PhD.

Narodil sa v roku 1984 v Liptovskom Mikuláši.

21. 6. 2008 – kňazská vysviacka
2008 – 2013 – Lomnička, kaplán
2013 – 2014 – Bratislava – Blumentál (Bratislavská arcidiecéza), kaplán
2014 – 2015 – Dolný Kubín, kaplán
2015 – 2018 – doktorát na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach
2015 – 2023 – prefekt v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
2020 – 2023 – špirituál v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
od 23. 10. 2023 – farár v Kežmarku, dekan Kežmarského dekanátu a dekan – moderátor Podtatranských dekanátov (Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik)