Farár a dekan

prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

Narodený 13. 3. 1973 v Tvrdošíne.
Po skončení základnej školy pokračoval na Gymnáziu M. Hattalu v Trstenej.
Po maturite vstúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

21. 6. 1997 – kňazská vysviacka
júl 1997 – september 1997 – Spišské Vlachy, kaplán
október 1997 – jún 2000 – Dolný Kubín, kaplán
2000 – 2004 – postgraduálne štúdia biblických vied v Izraeli (Jeruzalem) na Studium Biblicum Franciscanum (licenciát v biblických vedách)
2004 – doteraz – prednášajúci Nový zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí
2006 – doktorát v posvätnej teológii so špecializáciou na biblické vedy na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove
2008 – habilitácia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
2011 – 2014 – prodekan pre zahraničné vzťahy Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
2. 6. 2015 – vymenovaný prezidentom SR za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia
2016 – 2019 – člen predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE)
2019 – doteraz – člen Liturgickej komisie Spišskej diecézy
2019 – doteraz – člen Komisie pre posvätné rády a ministériá Spišskej diecézy
od 12. 6. 2020 – farár v Kežmarku, dekan Kežmarského dekanátu a dekan – moderátor Podtatranských dekanátov (Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik)

Z moderných jazykov ovláda anglický, taliansky, francúzsky a poľský jazyk.
Ďalej ovláda biblickú hebrejčinu, biblickú gréčtinu a cirkevnú latinčinu.

Spolupodieľa sa na vydávaní časopisu Nové Horizonty, časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť a pôsobí v redakčnej rade biblického časopisu Studia biblica slovaca.
V rámci Spišskej diecézy pracuje predovšetkým v oblasti šírenia poznania Svätého Písma a biblického apoštolátu. Z poverenia diecézneho biskupa je cenzorom pre literatúru s biblickým zameraním. Odborne a tematicky garantoval organizovanie Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl.
Je jedným z autorov tém pre Národné stretnutie mládeže v Poprade (P15) a v Prešove (P18).

Kompletný životopis si môžete pozrieť na wikipédii Františka Trstenského.