Diecézna škola viery

Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku prebieha v Spišskej diecéze tzv. Diecézna škola viery. Sú to praktické prednášky určené pre dospelých, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky sa uskutočňujú raz v mesiaci, spravidla 3. štvrtok v mesiaci. Celkovo ide o sedem stretnutí do roka. Miesto konania je vždy v sídle dekanátu. V našom prípade je to Bazilika minor svätého Kríža v Kežmarku. Sú stanovené štyri tematické okruhy: sviatosti, Božie prikázania, pravdy viery a Sväté písmo. Doposiaľ sa uskutočnili tieto témy: