Diecézna škola viery

Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku prebieha v Spišskej diecéze tzv. Diecézna škola viery. Sú to praktické prednášky určené pre dospelých, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky sa uskutočňujú raz v mesiaci, spravidla 3. štvrtok v mesiaci. Celkovo ide o sedem stretnutí do roka. Miesto konania je vždy v sídle dekanátu. V našom prípade je to Bazilika minor svätého Kríža v Kežmarku. Sú stanovené štyri tematické okruhy: sviatosti, Božie prikázania, pravdy viery a Sväté písmo. Doposiaľ sa uskutočnili tieto témy:

SVIATOSTI – materiály  na stiahnutie

BOŽIE PRIKÁZANIA – materiály na stiahnutie

PRAVDY VIERY – materiály na stiahnutie

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188