Členovia Hospodárskej rady

Hospodárska rada farnosti Kežmarok

Na obdobie rokov 2020-2025 tvoria Hospodársku radu farnosti Kežmarok títo zvolení členovia:

 • Ing. arch. Jozef Figlár,
 • MUDr. Jaroslav Grochola,
 • Ing. Eva Kelbelová,
 • Ing. Miroslav Perignáth,
 • Ľuboslav Schmidt,
 • Ing. Matúš Vízner,
 • MUDr. Mgr. Jana Víznerová

Farárom menovanými členmi sú:

 • František Grotkovský,
 • Ing. Peter Justh,
 • JUDr. Ing. Ľubomír Madeja,
 • Ing. Ján Melcher,
 • Dagmar Soliarová,
 • Ing. Monika Sokáčová

Hospodárska rada filiálky Malý Slavkov

Na obdobie rokov 2020-2025 tvoria Hospodársku radu filiálky Malý Slavkov títo zvolení členovia:

 • PaedDr. Ján Klein,
 • Ľudmila Krotáková,
 • Ing. Ján Melcher,
 • Jozef Šleboda

Farárom menovanými členmi sú:

 • Jozef Klein,
 • Mgr. Monika Oravcová,
 • Anna Solusová