Zmrzlina za čisté jednotky

Žiakov, ktorí dosiahli v tomto polroku samé jednotky, pozývame v piatok 30. júna po skončení večernej ďakovnej sv. omše, ktorá začína v bazilike o 16:30 hod. na zmrzlinu ako odmenu za výborné vysvedčenie. Čistí jednotkári si môžu k sebe pozvať ešte jedného kamaráta, ktorý taktiež od nás dostane zmrzlinu. Žiaci, prineste na sv. omšu ukázať vysvedčenie s čistými jednotkami a poďakovať sa Pánu Bohu, že Vám pomáhal.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.