Zmena úradných hodín v kancelárii farského úradu

Od pondelka 8. januára 2024 nastáva zmena v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Touto zmenou by sme chceli čo najviac zosúladiť časy úradných hodín s ostatnými našimi pastoračnými aktivitami a povinnosťami. V piatok sme posunuli úradné hodiny až na čas po večernej sv. omši, aby na faru mohli prísť aj tí, ktorí sú napr. na týždňovkách. Samozrejme, že dôležité skutočnosti, ako dohodnutie pohrebu, zaopatrovanie chorých (sviatosť pomazania chorých) a pod. bude možné dohodnúť telefonický aj mimo stránkových hodín. Niektoré záležitosti je možné vybaviť aj prostredníctvom e-mailu (farakezmarok@gmail.com) alebo osobne po sv. omšiach. Za pochopenie a porozumenie vopred ďakujem.

kancelarske

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.