Zmena úradných hodín v kancelárii farského úradu

urad (1).jpg

Od pondelka 8. januára 2024 nastáva zmena v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Touto zmenou by sme chceli čo najviac zosúladiť časy úradných hodín s ostatnými našimi pastoračnými aktivitami a povinnosťami. V piatok sme posunuli úradné hodiny až na čas po večernej sv. omši, aby na faru mohli prísť aj tí, ktorí sú napr. na týždňovkách. Samozrejme, že dôležité skutočnosti, ako dohodnutie pohrebu, zaopatrovanie chorých (sviatosť pomazania chorých) a pod. bude možné dohodnúť telefonický aj mimo stránkových hodín. Niektoré záležitosti je možné vybaviť aj prostredníctvom e-mailu (farakezmarok@gmail.com) alebo osobne po sv. omšiach. Za pochopenie a porozumenie vopred ďakujem.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 14. nedele v Cezročnom období (7.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,1-6. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188