Zjednoťme sa v spoločnej modlitbe na Štedrý večer

0-1647_nativity-silhouette-eps-stock-vector-mary-joseph-and-1-646x471.png

Naši drahí farníci v Kežmarku. Zjednoťme sa na Štedrý večer. Sadnime si za štedrovečerný stôl v rovnakú hodinu o 18:00 hod. K modlitbe Vás pozve zvuk zvonov z obnovenej kežmarskej zvonice. Pripravili sme pre Vás aj text spoločnej liturgie, ktorou sa začne štedrá večera. Zastavte sa v sakristii baziliky vziať si vianočné oblátka ako darček od nás kňazov.

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, radosť, pokoj, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku nech Vám stojí popri boku.
To Vám všetkým zo srdca vyprosujú Vaši kňazi!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188