Získali sme významnú dotáciu na obnovu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá je v havarijnom stave. Táto kaplnka sa nachádza na križovatke ulíc Tehelňa a Michalská. PSK podporil túto obnovu vo výške 61 200,- EUR. Chceme sa osobitne poďakovať tým poslancom PSK za okres Kežmarok, ktorí v rámci programu „Výzva región 2022“ sa angažovali a podporili tento náš projekt. Chceme vyzdvihnúť tú skutočnosť, že dostaneme 100% sumy, ktorú sme žiadali.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.