Získali sme dotáciu na obnovu bočného oltára

Naša farnosť Kežmarok podala ešte v decembri 2021 žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ na financovanie dokončenia obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a inštalovaný na pôvodné miesto v bazilike do januára 2023. Obnova oltára prebieha v reštaurátorskej dielni v Seredi. Chceme Vás informovať, že Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na reštaurovanie tohto oltára, avšak len vo výške 10 000,- EUR. Reštaurátorské práce, ktoré už prebiehajú,  budú stáť 39 000,- EUR. Keďže schválená dotácia je len ¼ celkovej nami žiadanej sumy, zvyšok budeme musieť financovať z vlastných zdrojov. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.