Získali sme dotáciu na obnovu bočného oltára

43-320x471 (1).jpg

Naša farnosť Kežmarok podala ešte v decembri 2021 žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ na financovanie dokončenia obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a inštalovaný na pôvodné miesto v bazilike do januára 2023. Obnova oltára prebieha v reštaurátorskej dielni v Seredi. Chceme Vás informovať, že Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na reštaurovanie tohto oltára, avšak len vo výške 10 000,- EUR. Reštaurátorské práce, ktoré už prebiehajú,  budú stáť 39 000,- EUR. Keďže schválená dotácia je len ¼ celkovej nami žiadanej sumy, zvyšok budeme musieť financovať z vlastných zdrojov. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188