Želanie pre našu cirkevnú školy do ďalších rokov

Vážené slávnostné zhromaždenie,

keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba pokladať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko sa dá nahradiť. Rodina je teda prvou školou spoločenských čností, ktoré sú potrebné každej spoločnosti. V kresťanskej rodine získavajú prvé skúsenosti o zdravej ľudskej spoločnosti i o Cirkvi. 

Výnimočným pomocníkom rodičov je škola. Venuje pozornosť dozrievaniu rozumových schopností, oboznamuje s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestuje zmysel pre hodnoty, pripravuje na budúce povolanie a utvára priateľské vzťahy medzi žiakmi rozmanitej povahy a rozličného postavenia. Škola predstavuje stredisko, na rozvoji ktorého majú spolupracovať rodiny, učitelia, Cirkev, ale aj  občianska spoločnosť ako je napríklad mesto a okres. 

Keďže rodičia majú povinnosť a právo vychovávať svoje deti, preto im patrí skutočná sloboda vo výbere školy. Spoločnosť má chrániť toto právo rodičov, aby mohli vybrať školy pre svoje deti naozaj slobodne a podľa vlastného svedomia. Zaslúžia si preto istotu a podporu. To je plná realizácia demokracie. 

Keď Katolícka cirkev zakladá katolícke resp. cirkevné školy, prispieva k dialógu medzi Cirkvou a ľudskou spoločnosťou. Pamätajme, že do cirkevnej školy nechodia iba deti katolíkov, ale celkom prirodzene deti občanov tohto mesta a okolia. Pred 30-timi rokmi vznikla táto cirkevná škola. Naša vďaka patrí dnes tým, ktorí prišli s myšlienkou jej založenia, ako aj tým, ktorí túto myšlienku realizovali. Chcem sa však zvlášť poďakovať všetkým tým, ktorí stáli a podporovali cirkevnú školu aj v časoch, keď prechádzala neľahkým obdobím a keď zaznievali otázky nad jej ďalšou existenciou. Boli si totiž prorocky vedomí, že cirkevná škola je potrebná a dôležitá v sieti škôl nášho mesta. Dnes hrdo konštatujeme, že cirkevná škola rastie počtom a kvalitou v pokornej vďake, že nie je to zásluha niekoľkých mesiacov či rokov.  

Pri príležitosti 30. výročia vzniku cirkevnej školy želám terajšiemu vedeniu,  učiteľom a všetkým zamestnancom Božie požehnanie vo Vašej práci, otvorenú a radostnú spoluprácu s ostatnými školami a inštitúciami v našom meste a v diecéze a priaznivé a prajné prostredie zo strany rodičov a vedenia mesta a celej spoločnosti. Ďakujem za Vašu pozornosť. 

František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188