Zbierka na kňazský seminár

Najbližšiu nedeľu 8. mája bude zbierka na na potreby Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Vaše milodary môžete vložiť v nedeľu v bazilike do pokladnice s nápisom “Zbierka na seminár”, ktorá je pri východe z baziliky. Nech Pán požehná a odmení Vašu štedrosť.  

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.