Zbierka na Diecézny katechetický úrad

Na budúcu nedeľu 28. augusta bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Svoje milodary budete môcť vložiť do pokladnice umiestnenej pri východe z baziliky s názvom „Kaechetický úrad“. Tento úrad nedostáva žiadny príspevok zo štátneho rozpočtu a finančne je závislý na daroch veriacich a zriaďovateľa, ktorým je Biskupský úrad Spišskej diecézy. Použité financie slúžia výlučne na dielo katechizácie našej diecézy. Za Vaše milodary nech Vás Pán požehnáva a odmení. 

Zbierka-na-DKU_2022

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.