Zbierka na Diecézny katechetický úrad

1.jpg

Na budúcu nedeľu 28. augusta bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Svoje milodary budete môcť vložiť do pokladnice umiestnenej pri východe z baziliky s názvom „Kaechetický úrad“. Tento úrad nedostáva žiadny príspevok zo štátneho rozpočtu a finančne je závislý na daroch veriacich a zriaďovateľa, ktorým je Biskupský úrad Spišskej diecézy. Použité financie slúžia výlučne na dielo katechizácie našej diecézy. Za Vaše milodary nech Vás Pán požehnáva a odmení. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188