Záverečné stretnutie pre manželov

Napriek rôznym obmedzeniam z dôvodu pandémie sme celý rok ponúkali raz mesačne prednášky pre manželov a rodičov. Boli zamerané na prehĺbenie manželskej lásky a pomoc manželom v  kríze. Pozývame Vás na záverečné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 9. júna.  Keďže sa protipandemické opatrenia výrazne uvoľnili, uskutoční sa v budove Charity po skončení večernej sv, omše. Prednášku bude mať kňaz ThLic. Róbert Neupauer, ktorý je poverený pastoráciou manželstiev a rodín Spišskej diecézy. Bude hovoriť na tému: Manželstvo ako sviatosť. Srdečne Vás všetkých pozývame. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.