Záverečné stretnutie pre manželov

stretnutia-1.jpg

Napriek rôznym obmedzeniam z dôvodu pandémie sme celý rok ponúkali raz mesačne prednášky pre manželov a rodičov. Boli zamerané na prehĺbenie manželskej lásky a pomoc manželom v  kríze. Pozývame Vás na záverečné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 9. júna.  Keďže sa protipandemické opatrenia výrazne uvoľnili, uskutoční sa v budove Charity po skončení večernej sv, omše. Prednášku bude mať kňaz ThLic. Róbert Neupauer, ktorý je poverený pastoráciou manželstiev a rodín Spišskej diecézy. Bude hovoriť na tému: Manželstvo ako sviatosť. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188