Záujemcov pozývame na seminár o programe „Vyvolený“

Od septembra začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. Chceli by sme ju uskutočniť podľa nového programu s názvom „Vyvolený.“ Je to dôkladne prepracovaný prístup prípravy mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania. Predstavenie tohto programu bude v sobotu 14. mája od 9:00 do 12:00 v budove Charity. Bližšie informácie o tomto programe prípravy nájdete TU. Pozývame naň všetkých katechétov a katechétky, ale aj všetkých dospelých mužov a ženy, ktorí by nám chceli pomôcť od septembra ako animátori pri príprave birmovancov. Potrebujeme skutočne čím viacerých, aby sme vytvorili tím horlivých ľudí, ktorí budú formovať našu mládež nielen pre prijatie tejto sviatosti, ale pre praktické žitie viery.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.