Záujemcov pozývame na seminár o programe „Vyvolený“

Bez-nazvu-2-1-480x471.png

Od septembra začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. Chceli by sme ju uskutočniť podľa nového programu s názvom „Vyvolený.“ Je to dôkladne prepracovaný prístup prípravy mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania. Predstavenie tohto programu bude v sobotu 14. mája od 9:00 do 12:00 v budove Charity. Bližšie informácie o tomto programe prípravy nájdete TU. Pozývame naň všetkých katechétov a katechétky, ale aj všetkých dospelých mužov a ženy, ktorí by nám chceli pomôcť od septembra ako animátori pri príprave birmovancov. Potrebujeme skutočne čím viacerých, aby sme vytvorili tím horlivých ľudí, ktorí budú formovať našu mládež nielen pre prijatie tejto sviatosti, ale pre praktické žitie viery.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 14. nedele v Cezročnom období (7.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,1-6. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188