Zapojte sa s nami do modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma pochádza z Matúšovho evanjelia: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“  (Mt 2, 2) Pripravila ju Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Aj kresťanské cirkvi v meste Kežmarok sa zapoja do tohto týždňa. Na plagáte sú uvedené miesta a dátumy ekumenických bohoslužieb. Povzbudzujeme Vás, zapojte sa aj Vy! Príďte na tieto bohoslužby.

Plagat-A4-Tyzden-modlitieb

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.