Zapojte sa do našej farskej pôstnej zbierky

1343046662_10_1-orzpwrtyngawj8y296ctb2xhlrwh996tj66ky6789y.jpg

Súčasťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými dobrodeniami. Preto už po šiestykrát v pôstnom období organizujeme v našej farnosti počas nasledujúcich 5 týždňov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Váš dobrovoľný finančný príspevok môžete vhodiť v bazilike do pokladnice s nápisom “Farská pôstna zbierka”. Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na farský účet s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188 (do správy pre prijímateľa uveďte poznámku: farská pôstna zbierka). Počas Veľkého týždňa bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb a ich roznos sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Zároveň vás chceme vyzvať – ak máte vo svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje – vhoďte do tejto pokladnice aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej situácie vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. Vopred Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a solidaritu so sociálne slabšími.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188