Zapojte sa do farskej pôstnej zbierky

zo-srdca-dakujeme-564x471 (1).png

Súčasťou pôstu je myslieť viac na blízkych, vedieť sa podeliť s prijatými dobrodeniami a preto už po piatykrát v tomto období v našej farnosti chceme pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom a organizujeme FARSKÚ PÔSTNU ZBIERKU. Váš finančný príspevok môžete venovať do pokladničky v bazilike s názvom FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA ako aj prostredníctvom farského účtu SK 50 1100 0000 0026 2315 8188. Do správy pre prijímateľa poprosíme uviesť text: FARSKÁ (PÔSTNA) ZBIERKA. Zbierka prebehne počas nasledujúcich 4 týždňov. Počas veľkého týždňa bude zrealizovaný nákup a rozvoz potravín a základných životných potrieb týmto rodinám i jednotlivcom. Zároveň vás chceme vyzvať – ak máte vo svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc potrebuje – vhoďte do pokladničky aj meno, adresu a telefón, poprípade krátky opis životnej situácie vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. Vopred vám ďakujeme za vašu štedrosť a solidaritu so sociálne slabšími.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 14. nedele v Cezročnom období (7.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,1-6. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188