Zapojte sa do celofarského dňa modlitby posvätného ruženca

IMG_7017-720x467 (1).jpg

Na utorok 26.10.pripadá výročie posviacky našej baziliky. Chceme v tento deň vytvoriť  v našej farnosti ružencovú reťaz, ktorá bude spojená s celodennou poklonou Sviatosti Oltárnej. Chceme sa zvlášť modliť za našu farnosť, naše rodiny, seniorov a trpiacich. Po rannej sv omši o 6:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna. Posvätný ruženec sa budeme modliť v bazilike od 7:00 do 18:00 hod. okrem času, keď bude sv. omša (8:30, 16:30). Celodennú adoráciu a modlitbu zakončíme eucharistickým požehnaním a po jej skončení začne sv. omša o 18:00 hod. Prosíme Vás, zapíšte sa jednotlivci, rodiny a spoločenstvá do zoznamu tých, ktorí sa v tento deň vo zvolenom čase pomodlia nahlas priamo v bazilike pred oltárom posvätný ruženec. Bude pripavený aj mikrofón. Sú vytvorené polhodinové bloky. Zapísať sa môžete už teraz cez online formulár na webstránke našej farnosti. Samozrejme, bazilika bude otvorená pre všetkých, preto môžu prísť a pridať sa k modlitbe aj tí, ktorí sa nezapíšu. Dajte vedieť aj ostatným.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188