Zapájame sa do prípravy na jubilejný rok 2025

Svätý Otec František ohlásil, že rok 2025 bude v Katolíckej cirkvi jubilejným rokom. Zároveň vyzval všetkých veriacich, aby sa dva roky, ktoré predchádzajú tomuto jubileu, zamerali na dve konkrétne témy. Rok 2023 má byť Rokom koncilu. Máme sa venovať novému zahĺbeniu sa do základných tém štyroch koncilových dokumentov, aby sa Cirkev mohla znovu nadýchnuť hlbokého a aktuálneho učenia 2. vatikánskeho koncilu, ktorého 60. výročie otvorenia si pripomenieme 11. októbra 2023. Rok 2024 bude Rokom modlitby. Aj v našej farnosti sme sa rozhodli zapojiť do tejto výzvy Svätého Otca Františka.

Posledným hosťom v rámci cyklu katechéz o 2. vatikánskom koncile bude Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup. Stretnutie s ním sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2023. Začne sa sv. omšou o 18:00 hod. v Bazilike Sv. kríža a po jej skončení bude pokračovať prednáškou na tému: „Božie slovo v živote Cirkvi.“

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Každý účastník stretnutia dostane darček –  obálku, v ktorej nájde základné informácie, čo je to jubilejný rok, ako sa slávil v Biblii a ako sa slávi v Cirkvi a  plagátik  s dátumami stretnutí. Srdečne Vás všetkých pozývame.

PROGRAM PRIPRAVOVANÝCH STRETNUTÍ

Rok-koncilu

PONÚKAME VÁM ZÁKLADNÉ MATERIÁLY K ROKU KONCILU

Jubileum

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.