Žalmová pokladnica

IMG_4889-1536x1006 (1).jpg

Po dotlači Vám opäť ponúkame „Žalmovú pokladnicu“. Je to veľmi šikovne vyrobená a vkusná krabička s 366 citátmi z Knihy žalmov, ktorej súčasťou je aj drobné milé prekvapenie – ručne zvinutý a zviazaný „zvitok“ s úryvkom z katechézy Svätého Otca Františka o žalmoch. Vyberte si každý deň jeden citát a nechajte si ho na viditeľnom mieste, aby ste ho mali na očiach. Skúste si ho zapamätať. Môžete si ho aj odfotiť do mobilu, aby ste sa k nemu vrátili v priebehu dňa. Nech Vás Božie slovo povzbudzuje a sprevádza každý deň. Žalmovú pokladnicu dostanete v predajni SLOVENKA a v očnej optike STANOPTIK. Cena 2,- EUR. Ďakujeme, ak prispejete viac ako príspevok pre našu farnosť:-)

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188