Záleží Vám na budúcnosti Cirkvi? Zapojte sa do synodálneho procesu!

Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi.V prvej fáze synody prebieha tento proces na diecéznej úrovni. Preto aj v našej Spišskej diecéze bol vytvorený tzv. synodálny tím, ktorý pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa spoločenstvá (rehoľa, rodina, ružencové bratstvo, iné farské spoločenstvá), alebo aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý sa nachádza na www.kapitula.sk. Môžete takéto spoločenstvo aj iniciatívne vytvoriť. Radi Vám v rámci farnosti poskytneme priestory na stretávanie. Každému prihlásenému spoločenstvu alebo jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní evanjelia. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa zapojili. 

Pozrite si prezentáciu a prípravný dokument

synoda_prezentacia-uvodna-DST-Spis

pripravny-dokument-synodalita

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.