Začíname sláviť nedeľné sv. omše na sídlisku Juh

Terajší Svätý Otec František pri rôznych príležitostiach opakovane povzbudzuje a vyzýva nás, kňazov, aby sme šli na periférie, aby sme hľadali každú stratenú ovečku. Pre farnosť Kežmarok je takou perifériou sídlisko Juh, kde žije približne 5000 obyvateľov. Žije tu mnoho mladých rodín, detí a mládeže, ktorých chceme pritiahnuť ku Kristovi.  PRETO KAŽDÚ NEDEĽU BUDEME SLÁVIŤ V  JEDÁLNI CIRKEVNEJ ŠKOLY SV. OMŠU O 9:00 HOD. Je to priestor na prízemí hneď pri vchode. Začíname už najbližšiu Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla. Využite túto ponuku!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.