Začíname sláviť nedeľné sv. omše na sídlisku Juh

13626561_301146140219260_455933267151755366_n (1).jpg

Terajší Svätý Otec František pri rôznych príležitostiach opakovane povzbudzuje a vyzýva nás, kňazov, aby sme šli na periférie, aby sme hľadali každú stratenú ovečku. Pre farnosť Kežmarok je takou perifériou sídlisko Juh, kde žije približne 5000 obyvateľov. Žije tu mnoho mladých rodín, detí a mládeže, ktorých chceme pritiahnuť ku Kristovi.  PRETO KAŽDÚ NEDEĽU BUDEME SLÁVIŤ V  JEDÁLNI CIRKEVNEJ ŠKOLY SV. OMŠU O 9:00 HOD. Je to priestor na prízemí hneď pri vchode. Začíname už najbližšiu Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla. Využite túto ponuku!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188