Začali práce na oprave pastoračného centra

Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu vo výške 10 000,- EUR cez tzv. participatívny projekt, ktorý sme získali úspešným SMS hlasovaním, do ktorého ste sa aj Vy zapojili. Zvyšok nákladov financuje naša farnosť. Financie sa použijú na opravu vonkajšej omietky Pastoračného centra, v ktorom sa schádzajú naši birmovanci, seniori, prebiehajú v ňom farské akcie a nácviky našich speváckych zborov. Už sme začali práce na tejto obnove a práce napredujú podľa naplánovaného harmonogramu, ako môžete vidieť na fotkách.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.