Začali práce na oprave pastoračného centra

IMG_2418-640x471 (1).jpg

Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu vo výške 10 000,- EUR cez tzv. participatívny projekt, ktorý sme získali úspešným SMS hlasovaním, do ktorého ste sa aj Vy zapojili. Zvyšok nákladov financuje naša farnosť. Financie sa použijú na opravu vonkajšej omietky Pastoračného centra, v ktorom sa schádzajú naši birmovanci, seniori, prebiehajú v ňom farské akcie a nácviky našich speváckych zborov. Už sme začali práce na tejto obnove a práce napredujú podľa naplánovaného harmonogramu, ako môžete vidieť na fotkách.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188