Využite možnosť pristúpiť k sv. spovedi

Blíži sa čas predvianočných sv. spovedí. Preto Vás všetkých povzbudzujeme, aby ste si vykonali predvianočnú sv. spoveď. Vo farnosti Kežmarok bude spoločné spovedanie za účasti mnohých kňazov v utorok 19. decembra od 10:00-12:00 a od 14:00 do 16:00 hod. V piatok 22. decembra vždy od 9:00-12:00 a od 14:00 do 17:00 hod. Taktiež v piatok večer budeme spovedať na sídlisku Juh v Cirkevnej škole od 19:00 do 21:00 hod. Prosíme, využite túto možnosť, keď prídu mnohí kňazi, aby Vám vyslúžili Božie odpustenie. Taktiež vám ponúkame rozpis vysluhovania sv. spovede pred vianočnými sviatkami v dekanáte.

sviatost-zmierenia-v-celom-dekanata-na-nastenku

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.