Využite možnosť pristúpiť k sv. spovedi

Confessione-2 (1).jpg

Blíži sa čas predvianočných sv. spovedí. Preto Vás všetkých povzbudzujeme, aby ste si vykonali predvianočnú sv. spoveď. Vo farnosti Kežmarok bude spoločné spovedanie za účasti mnohých kňazov v utorok 19. decembra od 10:00-12:00 a od 14:00 do 16:00 hod. V piatok 22. decembra vždy od 9:00-12:00 a od 14:00 do 17:00 hod. Taktiež v piatok večer budeme spovedať na sídlisku Juh v Cirkevnej škole od 19:00 do 21:00 hod. Prosíme, využite túto možnosť, keď prídu mnohí kňazi, aby Vám vyslúžili Božie odpustenie. Taktiež vám ponúkame rozpis vysluhovania sv. spovede pred vianočnými sviatkami v dekanáte.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188