Vysvetlenie zbierky na tzv. Boží hrob

Už je dlhoročnou tradíciou po celom Slovensku, že na Bielu sobotu veriaci prichádzajú do chrámov počas celého dňa pokloniť sa Sviatosti Oltárnej a rozjímať nad tajomstvom smrti a pochovania Božieho Syna. Je na to vyhradený osobitný priestor, kde je vyložená Sviatosť Oltárna, je tam socha znázorňujúca pochovaného Krista a okolo je bohatá kvetinová výzdoba. Tento priestor sa volá Boží hrob. V našej bazilike je už tradične v zadnej časti. Býva tam aj pokladnička s nápisom Boží hrob. Tento názov nie je náhodný. Pozor, nie je to zbierka na kvety a výzdobu, ako sa mnohí domnievajú! Táto zbierka je určená pre kresťanov, ktorí žijú v Svätej zemi, na udržiavanie kostolov, na podporu sociálnych projektov, škôl a nemocníc v Svätej zemi. Vyjadruje predovšetkým vedomie našich koreňov, ktoré sa nachádzajú v hlásaní vykúpenia, ktoré sa šírilo zo Svätej zeme do celého sveta. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary, ktoré pošleme ako zvyčajne na tento účel pre kresťanov v Svätej zemi. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.