Vysvetlenie zbierky na tzv. Boží hrob

7813 (1).jpg

Už je dlhoročnou tradíciou po celom Slovensku, že na Bielu sobotu veriaci prichádzajú do chrámov počas celého dňa pokloniť sa Sviatosti Oltárnej a rozjímať nad tajomstvom smrti a pochovania Božieho Syna. Je na to vyhradený osobitný priestor, kde je vyložená Sviatosť Oltárna, je tam socha znázorňujúca pochovaného Krista a okolo je bohatá kvetinová výzdoba. Tento priestor sa volá Boží hrob. V našej bazilike je už tradične v zadnej časti. Býva tam aj pokladnička s nápisom Boží hrob. Tento názov nie je náhodný. Pozor, nie je to zbierka na kvety a výzdobu, ako sa mnohí domnievajú! Táto zbierka je určená pre kresťanov, ktorí žijú v Svätej zemi, na udržiavanie kostolov, na podporu sociálnych projektov, škôl a nemocníc v Svätej zemi. Vyjadruje predovšetkým vedomie našich koreňov, ktoré sa nachádzajú v hlásaní vykúpenia, ktoré sa šírilo zo Svätej zeme do celého sveta. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary, ktoré pošleme ako zvyčajne na tento účel pre kresťanov v Svätej zemi.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188