Vysvetlenie nápisov a symboliky kaplnky sv. Jána Nepomuckého

InCollage_20221023_101805028-kopia-288x471 (1).jpg

Viacerí ste sa na nás obrátili s prosbou, čo znamenajú latinské nápisy v kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Vnútri nad oltárom je text z biblického žalmu č. 15: „Domine  quis habitabit in tabernaculo tuo? Qui non egit dolum in lingua  sua.“ – „Pane  kto smie bývať v tvojom stánku ? Kto nepodvádza  svojim  jazykom.“ Tento citát bol zvolený úmyselne, lebo sv. Ján Nepomucký neprezradil spovedné tajomstvo, ktoré od neho chcel zistiť vtedajší český kráľ Václav IV. Živototpis sv. Jána Nepomuckého si môžete prečítať TU.

Na fasáde nad dverami je nápis: Ipse DeVs CoLItVr, sanCtIs ponVntVr honorIs, sVgestVs tantVM, Vt nos IVVet esse pares. – „Sám Boh je uctievaný, svätí mu vzdávajú poctu, prosme ho teda, aby nám pomohol byť im podobnými.“ Keď sčítame písmená uvedené kapitálkami: MDCCL VV VV VV VV VV IIIII, dostaneme rok 1805. Pravdepdoobne je to rok, keď bol tento nápis na kaplnke vytvorený. Stavba bola postavená v roku 1803. Na streche kaplnky a okolo hlavy sv. Jána Nepomuckého je 5 zlatých hviezd. Tento svätec bol zhodený do Vltavy, lebo nechcel prezradiť spovedné tajomstvo. Podľa tradície na hladine, kde sa vo vode zachytilo jeho telo, zažiarilo 5 hviezd. Zároveň z piatich písmen sa skladá latinské slovo: TACUI – Mlčal som, ktoré taktiež pripomína zachovanie spovedného tajomstva. 

 

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188