Výstup mladých na (spišský) Sion

Komisia pre mládež pozýva mladých v sobotu 21.10. 2023 zažiť výnimočnú udalosť v našej diecéze. Spoločne sa chceme zúčastniť biskupskej vysviacky nášho nového otca biskupa Františka. A potom sa pomodliť za našu diecézu na vrchu Sľubica.Viac info na  www.komisia.sk

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.