Vysielanie koledníkov Dobrej noviny

V sobotu 9. decembra sa v našej farnosti uskutoční Vysielačka pri ktorej otec biskup vysiela a požehnáva koledníkov Dobrej noviny. Samotný program začína sv. omšou o 10:00 hod. v Bazilike Sv. kríža. (príchod do baziliky bude od 9:30 hod.) Na sv. omšu je potrebné si vyrobiť HVIEZDIČKU na čelo a vziať si ju už na samotnú sv. omšu. Chceme aby sme sa tak v niečom zjednotili, a aby to malo takú kolednícku atmosféru.

Tohtoročným obetným darom podporíme Centrum pre deti a rodiny v Sp. Novej Vsi. Koledníci môžu priniesť ako obetný dar ponožky (pre dievčatá vo veľkosti 36-40 a pre chlapcov vo veľkosti 36-42).

Po sv. omši bude pre všetkých koledníkov pripravený program do 14:00 hod. v priestoroch Hotelovej akadémie. Potrebné je si priniesť niečo pod zub a prezuvky. Zároveň prosíme rodičov, ktorí dovezú svoje deti na Vysielačku, aby sa od dnešnej nedele zapísali v sakristii na pripravené hárky.

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY

Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov Dobrej Noviny poprosíme vhodiť papieriky s menom a adresou do krabičky pri východe z baziliky. Papieriky môžete vhodiť do krabičky do tretej adventnej nedele 17. decembra 2023.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.