Vysielanie koledníkov Dobrej noviny

26R_Kezmarok-1024x701-1-720x471 (1).jpg

V sobotu 9. decembra sa v našej farnosti uskutoční Vysielačka pri ktorej otec biskup vysiela a požehnáva koledníkov Dobrej noviny. Samotný program začína sv. omšou o 10:00 hod. v Bazilike Sv. kríža. (príchod do baziliky bude od 9:30 hod.) Na sv. omšu je potrebné si vyrobiť HVIEZDIČKU na čelo a vziať si ju už na samotnú sv. omšu. Chceme aby sme sa tak v niečom zjednotili, a aby to malo takú kolednícku atmosféru.

Tohtoročným obetným darom podporíme Centrum pre deti a rodiny v Sp. Novej Vsi. Koledníci môžu priniesť ako obetný dar ponožky (pre dievčatá vo veľkosti 36-40 a pre chlapcov vo veľkosti 36-42).

Po sv. omši bude pre všetkých koledníkov pripravený program do 14:00 hod. v priestoroch Hotelovej akadémie. Potrebné je si priniesť niečo pod zub a prezuvky. Zároveň prosíme rodičov, ktorí dovezú svoje deti na Vysielačku, aby sa od dnešnej nedele zapísali v sakristii na pripravené hárky.

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY

Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov Dobrej Noviny poprosíme vhodiť papieriky s menom a adresou do krabičky pri východe z baziliky. Papieriky môžete vhodiť do krabičky do tretej adventnej nedele 17. decembra 2023.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188