Výročná obnova ružencového bratstva farnosti

V nedeľu 7. januára si pripomenieme v našej farnosti výročie obnovy ružencového spoločenstva. Stretnutie začne v bazilike o 15:00 adoráciou a modlitbou posvätného ruženca. Členov prosíme, aby si na túto obnovu so sebou priniesli aj modlitbu Sľub k Ružencovej Panne Márii. Potom bude nasledovať sv. omša o 16:00. Srdečne všetkých pozývame na túto sv. omšu, zvlášť tých, ktorí by sa chceli zapojiť do ružencového spoločenstva v našej farnosti.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.