Vypočujte si záznam záverečnej 5. pôstnej kázne

V Bazilike sv. Kríža v Kežmarku prebehli v pôstnom období pôstne kázne. Pôstnym kazateľom v našej farnosti bol ThLic. Martin Majda, PhD., špiritual v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Ponúkame Vám zvukový záznam záverečnej 5. pôstnej kázne (3.4.) na tému: Svätá spoveď.

Zvuková nahrávka kázne

Zvuková nahrávka 5. pôstnej kázne
Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.