Výnimočnosť našej odpustovej slávnosti

1411124943_kat_0183 (1).jpg

V našej farnosti má 5. pôstna nedeľa osobitné privilégium, keď slávime odpustovú slávnosť. Je to skutočne unikát na Slovensku. Odkiaľ tento zvyk pochádza? V zápise z kánonickej vizitácie farnosti Kežmarok z roku 1803 sa píše, že pápež Pius VI.  v roku 1787 k nedeli Pánovho umučenia (to bol  vtedajší názov pre 5. pôstnu nedeľu) udelil chrámu v Kežmarku úplné odpustky. Pripomíname, že titulárna slávnosť, tzn. sviatok svätca, alebo tajomstvo viery, ktorému je kostol zasvätený, sa v Bazilike sv. Kríža slávi 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Treťou dôležitou slávnosťou pre kežmarskú baziliku je výročie posvätenia chrámu. Keďže presný dátum posvätenia našej baziliky nie je známy, slávi sa podľa liturgických predpisov 26. októbra.

Všetkých Vás povzbudzujeme, aby ste sa s radosťou a  zbožnosťou zúčastnili odpustovej slávnosti 3. apríla na 5. pôstnu nedeľu. Budujme z nás ako zo živých kameňov svätý chrám, ktorým je Cirkev, spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa klaňajú Kristovi ako Hlave Cirkvi a vyznávajú ho praktickým životom. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude ThLic. Ing. Jozef Luscoň, PhD., salezián, ktorý v súčasnosti pôsobí v Bratislave. Povzbudzujeme Vás, aby ste predtým pristúpili k sv. spovedi v rámci prvopiatkového týždňa. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188