Vyjadrili sme solidaritu s prenasledovanými pre vieru

V stredu 24.11. sa konala tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojil, aby sa aj týmto spôsobom poukázalo na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou mučeníkov. Málokto vie, že najviac prenasledovaní sú kresťania. Až 300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov, násiliu a smrti. 

Naša farnosť Kežmarok sa zapojila v troch rozmeroch. Baziliku sv. Kríža a priľahlú zvonicu sme dali nasvietiť červenou farbou. Pri všetkých sv. omšiach sme vložili prosby za prenasledovaných kresťanov.  Po skončení večernej sv. omše  sa vytvoril sviečkový sprievod od baziliky na starý cintorín. Pri tamojšom kríži sme sa pomodlili 1. desiatok bolestného ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil“ za prenasledovaných kresťanov.  

Pripájame niekoľko záberov.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.