Vyjadrili sme solidaritu s prenasledovanými pre vieru

IMG_7498-450x471 (1).jpg

V stredu 24.11. sa konala tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojil, aby sa aj týmto spôsobom poukázalo na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou mučeníkov. Málokto vie, že najviac prenasledovaní sú kresťania. Až 300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov, násiliu a smrti. 

Naša farnosť Kežmarok sa zapojila v troch rozmeroch. Baziliku sv. Kríža a priľahlú zvonicu sme dali nasvietiť červenou farbou. Pri všetkých sv. omšiach sme vložili prosby za prenasledovaných kresťanov.  Po skončení večernej sv. omše  sa vytvoril sviečkový sprievod od baziliky na starý cintorín. Pri tamojšom kríži sme sa pomodlili 1. desiatok bolestného ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil“ za prenasledovaných kresťanov.  

Pripájame niekoľko záberov.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188