Vyjadrenie k plánovanému uvoľneniu niektorých protipandemických opatrení

images.jpg

V  posledných dňoch sledujeme klesajúci počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Taktiež klesá počet hospitalizovaných v nemocniciach. Spoločnosť aj odborníkov to napĺňa miernym optimizmom, ale zároveň oprávnene varujú pred unáhlenosťou. My, Vaši kňazi, Vás naďalej vyzývame k dôslednému dodržiavaniu nevyhnutných hygienických opatrení. V najbližších dňoch bude konzílium odborníkov a vláda Slovenskej republiky rozhodovať o uvoľnení niektorých obmedzení. Preto sa v tejto chvíli obraciame na zodpovedných odborníkov a politikov, ako aj na poslancov Národnej rady, najmä na tých, ktorí sú našimi zástupcami za naše mesto a okres Kežmarok. 

  1. Pripomíname, že princíp postupných zmiernení  protipandemických opatrení sa má dotýkať aj slávenia bohoslužieb. Rozumieme, že uvoľnenie musí byť zodpovedné a postupné pri dodržaní hygienických predpisov. Chápeme, že mnohí vzhľadom na svoj zdravotný stav alebo vek sa obávajú rizika nákazy. Takých chceme uistiť, že nikto od nich v týchto okolnostiach nežiada povinnosť návštevy kostolov. Ale predsa ani v školách a podnikoch, ktoré sa ďalej plánujú postupne otvoriť, nechceme nikoho ohroziť. Nechceme nikoho ohroziť ani v nákupných centrách, ktoré sú dlhodobo otvorené. Účasť na bohoslužbách vnímame ako možnosť pre tých, ktorí sa ich chcú zúčastniť pri primeraných obmedzeniach a zachovaní  potrebných predpisov. V tejto chvíli však je táto možnosť úplne znemožnená, čo považujeme za nespravodlivosť a dvojitý meter na tých občanoch Slovenskej republiky, ktorí sú veriaci a chcú praktizovať svoje právo náboženskej slobody.
  2. Je potrebné zachovať princíp proporcionality. Plánované uvoľnenie obmedzení sa má dotýkať inštitúcií, kde je osobný kontakt oveľa častejší a tým pádom aj riziko nákazy väčšie. V kostoloch je menšia frekvencia ľudí ako napríklad v nákupných centrách. Chrámy umožňujú zachovať väčšie rozostupy, ako iné priestory. Napriek tomu chrámy majú naďalej zostať pre bohoslužby úplne zatvorené, hoci umožňujú dôslednejšie zachovanie pravidla: rúško, rozostup, dezinfekcia. Toto považujeme za diskrimináciu. 
  3. Rozumieme, že ekonomika je dôležitou súčasťou života spoločnosti, a preto je potrebné aby fungovala. Pandémia totiž pripravila mnohých jednotlivcov a rodiny o zdroj príjmu. Pripomíname však, že chrámy a verejné bohoslužby nepredstavujú žiadnu záťaž pre ekonomiku. Veriaci aj v týchto časoch zatvorených chrámov veľkodušne prispievajú na ich údržbu. Pre štát verejné bohoslužby nepredstavujú žiadne materiálne straty. Nežiadame žiadne kompenzácie, iba primerané rešpektovanie práv.  
  4. Uvedomujeme si, že vládna moc môže v nevyhnutných prípadoch na nevyhnutne potrebný čas obmedziť základné ľudské práva, medzi ktoré patrí aj náboženská sloboda. Je však rozdiel medzi obmedzením týchto práv, medzi ktoré patria aj verejné bohoslužby a ich celoplošným zákazom, čo je stav, ktorý v Slovenskej republike trvá od 1. januára 2021. Medzitým však prišlo k zmierneniu opatrení v takých oblastiach, s ktorými základné ľudské práva priamo nesúvisia. Pritom sú známe rozhodnutia súdov v niektorých európskych krajinách (Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Škótsko), ktoré tieto zákazy zrušilo.
  5. Pripomíname a plne podporujeme stanovisko Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 26. marca tohto roka, ktorým otcovia biskupi vyzvali zástupcov výkonnej moci, aby umožnili duchovnú starostlivosť, ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez televízor. Preto očakávame, že do pripravovaných uvoľnení sa zahrnie primeraným spôsobom aj účasť na verejných bohoslužbách. 
  6. Naši predkovia často pripomínali: „Bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania.“ Veríme, že aspoň čiastočné otvorenie chrámov pre verejné bohoslužby nám umožní ešte viac prosiť, aby naše ľudské snaženia s prekonaním koronavírusu dosiahli túžobný výsledok.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188