Vyjadrenie k aktuálnej spoločenskej situácii

V súvislosti so zabitím dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave uvádzam následovné stanovisko. 

Vyjadrujem úprimný súcit a spoluúčasť rodičom a príbuzným týchto obetí nad smrťou ich najbližších a modlím sa za nich ako aj za pozostalých, najmä rodičov, aby vládali niesť bolesť straty svojich synov. Prosím o Božie milosrdenstvo aj pre útočníka.

V súlade s náukou Katolíckej cirkvi vyhlasujem, že je neprijateľná akákoľvek forma fyzických, alebo slovných útokov a znevažovania kvôli sexuálnej orientácii. Vyzývam veriacich, aby sme nikdy nepodľahli takémuto správaniu a aby sme ho nepodporovali. 

Po tomto odsúdeniahodnom zločine sa sexualita stala motívom niektorých politických strán behom niekoľkých dní na tvorbu legislatívy o inštitúcii registrovaných partnerstiev. Pre porovnanie uvádzam, že napríklad po nedávnom usmrtení piatich ľudí človekom pod vplyvom alkoholu, sa tak rýchlo neponáhľali sprísniť predpisy ohľadom alkoholu za volantom. Vzniká preto dojem o účelovosti predloženého legislatívneho návrhu vzhľadom na momentálnu situáciu. Vznikla vlna vyjadrení zo strany niektorých politikov a médií, ktoré dokonca hovorili o kolektívnej vine Cirkvi za túto vraždu a označovali Cirkev za homofóbnu. Toto dôrazne odmietam.

V internetových reakciách na články, ktoré informujú o vražde dvoch mladých ľudí, sa objavujú aj vulgárne a hanlivé vyjadrenia na adresu členov Cirkvi. Neraz sa prehliadajú, bagatelizujú a vyhlasujú za slobodu slova, ale aj oni prispievajú k šíreniu nenávisti. Keď sa niekto vyjadrí vulgárne na adresu Cirkvi, odvoláva sa na slobodu slova. Keď sa niekto slušne ohradí voči názorom LGBTI komunity, označia ho za homofóba. Je to dvojaký meter, ktorý nie je prípustný! Jestvuje dokonca anketa „homofób roka“. Podobne by mohla židovská menšina organizovať anketu „antisemita roka“, alebo Únia nevidiach a slabozrakých „necitlivec roka“, ale nerobia to. Slušnosť a úctu si zaslúži nielen LGBTI menšina, ale aj ostatné menšiny a každý, kto má odlišný názor než LGBTI. Nemôže predsa platiť, že ak je niekto proti registrovaným partnerstvám, tak automaticky nenávidí ľudí s homosexuálnou orientáciou! Katolícka cirkev naďalej považuje za manželstvo zväzok jedného muža a jednej ženy, lebo ho považuje za prirodzené miesto, kde vzniká a kde sa rodí nový život a manželstvo a rodinu za najvhodnejše miesto pre výchovu detí, lebo  každé dieťa má právo na otca a matku. 

Niektoré mediá zverejnili aj odporúčaný slovník výrazov, ktorým by sa malo hovoriť o LGBTI komunite, aby to nebolo pre ich členov zraňujúce. Preto podobne aj veriaci máme právo požadovať, aby sa pri spoločenskej diskusii nepoužívali výrazy, ktoré sú zraňujúce a diskriminujúce z dôvodu náboženstva a vierovyznania, keď veriaci sú označovaní  za tmárov, sektárov, zástancov stredoveku a pod. Súhlasím, že vzájomná komunikácia má byť slušná a kultivovaná. Preto vyzývam, aby sme sa o ňu všetci usilovali.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188