Vyhodnotenie literárnej súťaže

V našej farnosti prebehla literárna súťaž o sv. Jozefovi. Podkladom bola kniha: „Svätý Jozef. Tajomstvo spravodlivého (2. vydanie)“. Celkovo sa do súťaže zapojilo 54 účastníkov, z ktorých 42 odpovedalo správne na všetkých deväť otázok. Výhercom, ktorých sme vylosovali a kontaktovali, srdečne blahoželáme. Dostanú od nás drobné praktické darčeky. Ďakujeme nielen súťažiacim, ale všetkým, ktorí si tento román prečítali. Veríme, že Vám priniesol potešenie ducha a povzbudenie vo viere. Pre úplnosť zverejňujeme správne odpovede.

1. Z ktorej knihy Starého zákona pochádzali texty, ktoré boli uložené v škatuľkách, ktoré boli pripevnené remienkami na čele a na zápästí mladého Jozefa? Z Knihy Deuteronómium (s. 44).

2. Kedy bol zvitok s textom Zákona nepoužiteľný a čo sa s takým zvitkom malo urobiť? Keď sa do textu vkradla aj tá najmenšia chybička. Zvitok sa pochoval tak, ako sa pochovávajú zosnulí (s. 49).

3. O akej náboženskej téme mladý Jozef rád rozprával? Hovoril o nej aj v deň, keď sa stal synom Zákona. O Mesiášovom príchode (s. 50).

4. Kto ponúkal mladému Jozefovi štúdium v rabínskej škole v meste Sefforis? Jeho priateľ Ariel (s. 52). 

5. Pri zásnubách dostali Jozef a Mária zvláštny dar, ktorý bol vyzdobený obrázkami stolárskych a tesárskych nástrojov. Čo to bolo? Manželská zmluva (s. 89). 

6. Čoho bola znakom šatka, ktorú mala Mária ako zasnúbená žena nosiť na hlave? Pripomínala záväzok a poslušnosť zasnúbenej ženy (s. 91).

7. Koľko dní zvyčajne trvala cesta z Jeruzalema do Nazareta? Štyri dni (s. 71). 

8. Ako sa menom volali budúci svokrovci sv. Jozefa? Joachim a Anna (s. 90). 

9. Čo sa úsmevne hovorí, že robí Boh od chvíle,  keď stvoril svet? Venuje sa organizovaniu svadieb (s. 92). 

4.2/5 - (11 votes)