Výborná správa! Prešovský samosprávny kraj podporil náš projekt

Naša farnosť Kežmarok podala žiadosť na Prešovský samosprávny kraj o dotáciu vo výške 10 000,- EUR na opravu vonkajšej omietky na budove pastoračného centra pri bazilike, v ktorom sa stretávajú birmovanci, deti na eRku, seniori, ružencové bratstvá, bývajú tam nácviky speváckych zborov atď. S radosťou oznamujeme, že PSK podporilo tento náš projekt v požadovanej sume. Vďaka tomu opravíme vonkajšiu fasádu. Výsledky nájdete TU. Tento projekt bolo možné podporiť iba hlasovaním cez SMS. Zo srdca ďakujeme Vám aj všetkým, ktorí podporili tento náš projek

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.